Bạn sẽ biết được gì!

〽️ Bạn sẽ biết cách staking VNDC trong ví ONUS để nhận lãi kép 12.8%/ năm và nhận lãi hàng ngày.

Giới thiệu sơ về VNDC ví ONUS

〽️ Đồng Stablecoin VNDC là tài sản số đầu tiên tại Việt Nam mà bạn có thể sở hữu để làm phong phú cho danh mục đầu tư. VNDC Staking chính là hình thức đầu tư bằng cách gửi tiết kiệm trên đơn vị sở hữu là các đơn vị tài sản số, tiêu biểu là VNDC.

〽️ VNDC là một Stablecoin và giá trị của VNDC luôn là 1 VND. Bạn có thể bán VNDC để thu về tiền mặt bất cứ lúc nào qua VNDC Wallet và các đối tác kinh doanh của VNDC.

〽️ Người dùng sẽ được trả lãi kép 12.8% dựa trên số lượng VNDC đang sở hữu. Lãi được trả hàng ngày tự động vào tài khoản của khách hàng. Ngoài VNDC Stablecoin thì VNDC Staking cũng cung cấp tính năng Staking cho USDT (6.2%), USDO (6.2%) và BUSD (6.2%).

〽️ Nếu anh chị em chịu khó làm âm thầm, mỗi tháng tiết kiệm ra 10% thu nhập để mua VNDC, thì thành quả mang về rất lớn. Mình có làm Bảng Tính Lãi Kép cho AE, nếu nghiêm túc thì liên hệ mình hướng dẫn nhé. Nó rất cần cho anh chị em về sau, nếu thực sự mong muốn đi lâu dài với con đường này và thậm chí tạo thu nhập thụ động mỗi tháng.

〽️ Disclaimer: Trong đầu tư luôn có rủ ro, rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường), rủi ro phi hệ thống (rủi ro cụ thể). Và đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại website của dự án nhé.